I během letošní “Noci kostelů” byl kostel sv. Petra a Pavla v Liticích otevřen pro veřejnost. Návštěvníci měli možnost se v krátkosti seznámit s kulturním a duchovním dědictvím našich předků nejen na Plzeňsku v podání náměstka primátora Martina Baxy. K tomuto kulturnímu bohatsví zajisté patří i krásně zrekostruované litické varhany, na které poukázal diecézní organolog Jiří Reindl, a to nejen ve své knize “Živé píšťaly litických varhan”.  Tato kniha mohla být vydána díky podpoře Nadace 700 let města Plzně, jejíž ředitelka Alena Kozáková se též zúčastnila prezentace této knihy a vyjádřila svou náklonnost k podobným společenským aktivitám, které realizují kulturní dění i na okrajích města Plzně.

Poté nám autor knihy přiblížil vznik a rozšíření hudebního nástroje varhan a blíže nás seznámil s rejstříky, které umožňují rozezvučit širokou škálu píšťal, které v tento podvečer “oživila” Markéta Schley Reindlová. Varhanní koncert byl pro nás příležitostí pro povznesení se nad všední starosti a pro ponoření se do svého nitra, možností naslouchání našemu srdci.

Velice si vážíme, že mezi nás zavítal také Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Poté, co pozdravil všechny přítomné, zasedl mezi posluchače varhanního koncertu.

Návštěvníci se mohli i letos těšit z prohlídky kostela a především z výstupu na věž, která v sobě ukrývá své bohatství a není běžně přístupná. Jedná se o současně nejstarší zvon na Plzeňsku (Petr a Pavel), od Gregora Albrechta z Ostrova nad Ohří, datovaný do roku 1582. Tento zvon je usazen mezi dvěma menšími a mladšími zvony z 20. století – Anna a Panna Maria. Všechny tři zvony, které jsme několikrát za večer rozezněli, jsou silně spjaty s litickou historií, již nám oprášilo nemálo návštěvníků, odborníků či rodáků z Litic a okolí.

Děkujeme všem a těšíme se na Vaši odezvu, vzpomínku či zajímavost.
Kostel v Liticích »

(rua)


Fotografie z Litic


Fotografie z Dobřan