V sobotu 11. června 2016 k nám na návštěvu zavítali farníci ze sousedního německého Waidhausu se svým duchovním správcem P. Georgem Hartlem. S P. Hartlem jsme měli možnost navázat přátelské vztahy již několikrát, ať už přes dálniční kapli, kapli sv. Barbory, nebo přes vybavení kostela… Stojí za zmínku, že litický oltář s ambonem jsou darem právě waidhauské farnosti.

Setkání jsme zahájili společnou mší svatou v kostele, pak jsme měli příležitost se poznat osobně a představit se sobě navzájem, následovalo pohoštění v Arše. Těšíme se, že naše přátelství a spolupráce budou moci i nadále růst a prohlubovat se.

(rua)


Fotografie