O víkendu 4. až 5. června jsme se sešli, abychom u příležitosti slavnosti Seslání Ducha Svatého s radostí chválili Pána a opět ho prosili o dar Jeho Ducha – a ten se nás opravdu mocně dotýkal a v hojnosti se na nás vyléval…!
 
Připomněli jsme si, že se na svět i lidi kolem sebe máme dívat přes „brýle vzkříšení“ a uvažovat spíš srdcem než hlavou, abychom nezatrpkli. Všichni jsme požehnaní stejně a nikomu není straněno více než tomu druhému, a to i bez ohledu na to, nakolik je každý z nás připraven.
 
Sobotnímu dni přidalo na kráse i nadšení sálající z našich sester Moniky a Johany, které obnovovaly své sliby do zasvěceného života na další tři roky, a bratra Františka, který se k zasvěcenému životu v Koinonii Jan Křtitel zavázal navždy.
 
(HoBu)