O víkendu 18. a 19. května rozrážely sluneční paprsky mraky na litické obloze a v srdcích všech, kdo přijeli na setkání u příležitosti Letnic, zapaloval Duch svatý oheň své lásky a naplňoval nás radostí.
Velice potěšeni a poctěni jsme byli také návštěvou našeho zakladatele P. Ricarda Argaňaraze.
Při nedělní eucharistii skládali své sliby zasvěcení bratři a sestry, Lukáš, Monika a Anežka z plzeňské Oázy přijali časné závazky a Fanda, který dorazil z Itálie, se Pánu zasvětil již navždy.


Fotografie