Také vám hoří srdce, když máte možnost proniknout do něčeho, co vás nesmírně zajímá a čeho jste plní a dost dobře to neumíte pojmenovat, jen víte, že musíte vědět víc? A ještě k tomu je vám jasné, s jak velkou láskou a obětavostí je pro vás vyučování připravováno.

Nechci mluvit o ničem menším než o Teologické korespondenční škole.

Po tříletém studiu Biblické korespondenční školy, kde jsme se „zblízka“ seznámili s Božím slovem, jsme dostali možnost studovat v Koinonii Jan Křtitel také teologii.

U nás to není tak, že se naučíte na deset zkoušek za semestr, jednu těžší než druhou, a aby se vám do hlavy vešlo v příštím semestru zase to nové, tak to staré musíte chtě nechtě téměř zapomenout.

Pojem „teologie“ možná vyvolá obavy. Nezní to náhodou moc vznešeně, není to příliš složité? Podívejte se na náš plán – nebylo tam vůbec nic, co by se nedalo zvládnout! První rok jsme se zabývali historií liturgie od prvotní církve přes středověk až po 20. století, i pojetím liturgie po II. vatikánském koncilu. Všichni jsme se shodli na tom, že je pro nás skutečně veliké požehnání, když můžeme slavit eucharistii v mateřském jazyce.

Témata dalších dvou let byla ryze teologická, např. Tajemství Boha, Tajemství Krista, Tajemství Nejsvětější Trojice… Zato poslední téma bylo zase hodně ze života – mezináboženský dialog.

Mně osobně nejvíce zaujalo téma Tajemství církve, když P. Alvaro znovu vyzdvihl a zdůraznil fakt, že církev je jen jedna, a to církev Kristova. Její jednota se uskuteční právě ve chvíli, kdy v ní budou chválit Pána židé i pohané společně.

Věřím, že i vám začalo hořet srdce radostí. Náš Pán je úžasný a také pro vás připravil toto krásné studium teologie v Koinonii Jan Křtitel. Těšíme se na vás.

Pavla