Od 1. do 4. srpna 2016 proběhl v plzeňské Oáze v rámci Diecézní evangelizační školy kurz Rút –formační setkání pro manžele (i snoubence). Při závěrečné mši sv., kterou sloužil plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, manželé obnovili svůj slib.

Těšíme se na Vaše svědectví sek@koinonia.cz

Kurz Rút byl pro nás velikou partnerskou vzpruhou. Máme tři malé děti (4, 2 a 1 rok), vše se točí kolem dětí a sami na sebe nemáme moc času. Kurz nám umožnil být opravdu spolu, modlit se, naslouchat a mluvit o věcech, na které není čas, a nebo si je ani sami neuvědomujeme. Pán k nám mluvil skrze krásné a otevřené přednášky, které nám ukazovaly, kde máme mezery a kde můžeme ještě přidat v pozornostech a vyjadřování lásky tomu druhému, společnou modlitbou a sdílením.
Děkujeme všem, kteří kurz připravovali a díky nimž jsme mohli všechen čas strávit spolu. Děkuji všem, kteří hlídali děti, protože bez této služby bychom se nemohli kurzu účastnit a vše krásně prožít.

Maruška a Péťa Lokvencovi

Jsme vděční za tu možnost strávit několik dnů v Koinonii J. Křtitel společně s přáteli dřívějšími a také s novými, které jsme teprve začali poznávat. Naše manželství už trvá dlouho a prošlo všemi možnými zkouškami. Při přednáškách otce Alvara nám před očima znovu ožívaly celé dějiny spásy našich životů a potvrzovaly naše poznání v kontextu s biblickými příběhy. Setkání bylo velikou radostí a povzbuzením na další cestu. Vážíme si dokonalé otevřenosti, citlivosti a laskavosti, s jakou se otec Alvaro dotýkal jednotlivých témat partnerského vztahu, nádherné překladatelské práce sestry Marty a samozřejmě milého a pohostinného přijetí všemi členy komunity. Vždy se budeme rádi vracet.

S díky
Jana a Marek Roštíkovi

Jak to bylo s naší účastí na kurzu Rút. My jsme totiž vůbec neměli v úmyslu se kurzu zúčastnit. Dlouhý čas jsme byli přihlášeni na diecézní exercicie, které měly následovat po kurzu Rút. Ale Duch svatý vane … Maruška z Koinonie nás oslovila na dobřanské svatovítské mši, zda se nechceme kurzu zúčastnit. Nechali jsme si čas na rozmyšlenou a po dvou týdnech jsme se jí opatrně dotázali, zda si skutečně myslí, že kurz je určen naší věkové kategorii, když jsme spolu již 32 let a sdílíme víru. Maruška nás s temperamentem jí vlastním ujistila, že nejenom ona, ale i Otec Alvaro a Otec Francesco se domnívají, že je pro nás kurz vhodný. Už se nedalo odmítnout, ale na kurz jsme přijeli s velkými rozpaky. Brzy jsme ale zjistili, že nejsme nejstarší, a i když mladá a střednědobá manželství převládala, uvědomili jsme si, že kurz se svým obsahem dotýká univerzálně všech manželských párů, a možná ještě více těch, kde už se vše jaksi „zaběhlo“. Svobodně jsme se zdrželi některých animací, ale skvělé Alvarovy přednášky se skvělým Martiným tlumočením, dynamiky i sdílení mužů a žen nás přiměly k novým pohledům, srovnáním a zamyšlením nad naším vztahem. Eucharistie, společné stravování, ale i úklidy a mytí nádobí, přípravy tzv. shrnutí a další společné aktivity nám dovolily poznat nové přátele i z jiných diecézí. Velkým obohacením kurzu byla účast celých rodin (to z exercicií neznáme), děti – obzvláště ty nejmenší – dodávaly celému kurzu osobitý, rodinný ráz a skutečně jsme spatřili dotek Boží na křesťanských rodinách. Máme srovnání a není samozřejmé, jak klidně a harmonicky vše fungovalo. Závěrečná obnova manželských slibů s využitím Rútiných slov „Kamkoli půjdeš, půjdu, kdekoli zůstaneš, zůstanu…“ pro nás nebyla formalitou.
Letošní dvoutýdenní dovolenou jsme strávili v Liticích, ale nelitujeme. Na rozdíl od obvyklých rekreací jsme zrelaxovali nejenom tělesně a psychicky, ale především duchovně. Moc děkujeme za přívětivé přijetí, dobře připravený program, jeho radostné provedení a vysoké nasazení všech. Maruško, díky, žes´ nás přesvědčila.

Dana a Jaroslav Šedivých, Plzeň


Fotografie