Na začátku července se v Dobřanech uskutečnilo setkání pro mladé manželské páry z Koinonie Jan Křtitel. S Eliškou nám bylo ctí toto setkání vést. Sami jsme mladí manželé a takové setkání jsme vedli poprvé, proto jsme měli zpočátku obavy, jestli se kurz skutečně podaří, zda manžele osloví naše přednášky a jestli je to nějakým způsobem vůbec obohatí. Před začátkem setkání jsme tyto obavy odevzdali do Pánových rukou a prosili jsme, aby si nás Pán používal, jak On sám bude chtít. V průběhu kurzu se vytvořila krásná atmosféra plná přijetí, pokoje, jednoty a lásky. Bylo cítit, že je s námi Pán a že vytváří prostor a chuť k vzájemnému sdílení manželů. Bylo krásné vidět, že nejenže se sdílejí sami manželé v soukromí (což měli vždy po přednášce za úkol), ale že se nenuceně postupně všichni otvírají, vzájemně si důvěřují a sdílejí se navzájem o svém manželském životě. Mohli jsme se tak obohacovat o své zkušenosti, vzájemně se povzbuzovat a mohli také vidět, že nejsme jediní, kteří s něčím bojují. V průběhu kurzu jsme si vyslechli řadu krásných svědectví, která nás povzbudila v naší víře a na kterých bylo vidět, že když Pánu otevřeme dveře našeho manželství, tak i přes naše slabosti a nedokonalosti Pán může uskutečnit svůj plán, který s námi má. Tedy, aby naše manželství bylo plodné, požehnané a plné jednoty a lásky. Naše obavy z nepodaření kurzu se rozplynuly. Na konci setkání jsme mohli vidět manžele, kteří jsou šťastní ze společně stráveného času a odjíždějí naplněni radostí, láskou a nadějí. I my jsme odjížděli s radostí, že Pán vykonal své dílo.

Martin a Eliška

Na manželský kurz jsme jeli s očekáváním odpočinku. S sebou jsme měli jen devítiměsíční Terezku, kterou si okamžitě vzala hlídací skupinka a my jsme měli s Péťou čas jen na sebe, Pána a sdílení s ostatními páry. Na faře v Dobřanech jsme se cítili jako v nebi, z každého koutu na nás dýchal Duch svatý. Pán si používal úplně všechny. Promlouval k nám přes modlitbu, témata, sdílení, přátelství a silná svědectví ostatních manželských párů. V pondělí jsme prožili silné působení Ducha lásky a sjednocení.

Díky Pánu, komunitě a přátelství jsme obnovili naše manželství a s větší silou lásky, nadšení a pochopení se vrháme do všedních dnů a výchovy našich dětí.

DĚKUJEME
Maruška a Péťa                                                                                                      

Tento čas byl pro nás velkým povzbuzením a inspirací, jak žít naše každodenní životy. Většinu věcí člověk zná, ale je velmi důležité si to znovu připomínat a uvádět do praxe. Například bylo dobré si znovu uvědomit, že na prvním místě je manželství, a pak až děti.
Bylo taky super mít spoustu volného času, ve kterém jsme se mohli s ostatními sdílet a užít mnoho legrace. Pán nás spojoval a tvořil silná pouta přátelství!

Děkujeme pastýři Alvarovi, který dal popud kurz udělat, všem, kdo se zúčastnili, těm, kdo se podíleli na organizaci (především Martinovi a Elišce 🙂 ) a zejména Pánu, který nás celou dobu provázel!

Ondra a Kika