Těšíme se na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“
(Lk 24,32)

Fotografie