Moc děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu evangelizačního kurzu Pavel.
Chtěla bych ho doporučit všem, komu záleží na evangelizaci naší země a možná váhají udělat první krok. Tento kurz mě přesvědčil o tom, že je u nás možné nebo spíš nutné hovořit o Ježíši kdekoliv, zvláště těm z nás, kteří ho ještě nepoznali, nebo jeho lásku nezakusili. Jde jen o to překonat své předsudky, ostych a lenost. Nemusíte na to mít velké znalosti (nejdůležitější je 6 bodů kerygmatu), ale osobní zkušenost s Ježíšem, důvěru v boží vedení a moc Ducha Svatého a pak ještě trochu snahy komunikovat a být t vořivý. Díky kurzu jsem se také setkala s dalšími skvělými lidmi, kteří chtějí evangelizovat, ale hlavně jsem mohla zažít s evangelizovanými úžasnou radost a proměnu, pokud dokázali do svého života přijmout Krista. I když vás mnozí odmítnou a nepůjde vám vše na 100%, tu radost vám nic nevezme.
Brigita

Kurz Pavel… asi nikdo z nás netušil, co ho čeká, když jsme v pondělí usedali k prvním přednáškám, ale jedno je jisté – nebyl nikdo, koho by kurz neproměnil. Pán si nás vedl a v průběhu celého týdne k nám promlouval A i když si na začátku mnozí z nás mysleli, že cílem je evangelizace ostatních, byli jsme to právě my sami, koho Pán změnil a naplnil nás radostí ze své bezpodímenčné lásky a spásy tak, že si to nesmíme nechat pro sebe a musíme ji hlásat dál. Nenechá nás to stát na jednom místě a mlčet, ale křičet do celého světa, že Boží láska je tu pro každého. Kurz Pavel mě změnil, Pán mi změnil mentalitu a převrátil hodnoty, ale nenechává mě samotného, dává mi odvahu a důvěru v jeho vedení, takže mu odevzdávám každou situaci s radostí, že to, čím přetéká moje srdce, je tu pro každého. Je to síla kerygma a mocné působení Ducha v každém z nás, které říká – Bůh Tě miluje dnes!
Jakub

Milí bratři a sestry,
chtěla bych se s Vámi podělit o svoji zkušenost s účastí na kurzu Pavel. Při předešlých nabídkách tohoto kurzu jsem si vždy říkala že to není nic pro mě. Letos jsem poprosila Pána o odvahu, zavřela oči a odklikla přihlášku. Udělala jsem dobře.
Jednotlivé dny v Liticích ubíhaly jako voda. A někdy jsme všichni byli opravdu unaveni. Ale únavu překonaly zážitky z jednotlivých dnů, výborné přednášky a vtipné animace.
Samozřejmě největší obavu jsem měla ze soboty. Ale Pán je velký a dá nám překonat každý strach . Pomůže nám překračovat svoje omezení, svoje limity. To je pro mne úžasná zkušenost.
Nejvíc mě při samotné evangelizaci překvapilo, že lidé jsou ochotni naslouchat. I když nevyznají Ježíše, chtějí slyšet o Boží lásce.í. A to mi ukázalo, že musíme mluvit o Ježíši. Lidé to potřebují slyšet.To je to podstatné, co jsem si odnesla z kurzu. Veliká zkušenost a veliká radost. Stojí to za to.
Obrovské díky patří bratřím a sestrám Koinonie, kteří se o nás starali a připravili nám krásné zážitky. Taky bych chtěla poděkovat všem spoluúčastníkům tohoto kurzu. Byli úžasní a prokázalo se, že síla je ve společenství.
Ale hlavní dík patří našemu Pánu, který si nás přivedl a celou dobu nám dával zakusit svojí přítomnost.
A všem , kdo váhají zda se kurzu Pavel mají zúčastnit, bych chtěla vzkázat: nebojte se, protože náš Pán nejvíc podpírá ty nejslabší.“
R. A.

Chtěla bych poděkovat Bohu, že jsem mohla být na Kursu Pavel v oáze Koinonie Jan Křtitel, vedeném Alvarem, Miriam, Valeriem, spolu se všemi, kteří se o nás účastníky starali. Jsem vděčná také za horlivost a zapálení mladých účastníků, kteří nás starší přijali.
Kursu Pavel jsem se dlouho chtěla zúčastnit, ale někteří říkali, že je těžký, náročný, finančně drahý. Nechtělo se mi jet. Důležité je rozhodnutí. Pán mě provedl kursem až do cíle. Bůh chce, abychom o jeho lásce ke všem uměli hovořit. Tento kurs nás naučí věřit Pánu, odevzdat mu svůj život, ať on nás vede. O zakoušení Boží lásky v každém našem problému, starosti, nemoci. Nenechat strach, aby nás svazoval, ale pozvat Ježiše do našeho každodenního života. Bůh chce, abychom hovořili o něm, Ježiši a Duch svatý nám pomáhá.
Když jsme vyšli lidem hlásat evangelium, všechny pochybnosti byly pryč prvním oslovením. Cítila jsem, že nejsem sama, že je s námi Ježíš. Jak moc Bohu na všech záleží. Naplnil mě radostí, že jsem říkala lidem o Božím Království a Boží Lásce. I když někteří nechtěli slyšet hlásání kérygmatu, ale zasévala jsem.
Po návratu do Litic nás čekalo překvapení. Krásné uvítání všech z komunity a oslava. Super!
Doporučila bych těm, kteří ještě nebyli na kursu Pavel, aby přijali tento kurs jako dar od Pána, kde Vás naučí žít Boží Království na zemi.
Šárka

Když jsem si přečetl nabídku kurzů evangelizační školy, zajásal jsem a říkal jsem si, že bych jel na všechny, ale postupně jsem zjišťoval, že si nebudu moci vzít dovolenou,… Nějakou dobu před kurzem jsem se také pral s modlitbou, s vyprahlostí a nakonec vůbec s chutí jet. S dovolenou vše dopadlo dobře, já se přihlásil na kurs, dostal jsem pokoj do srdce a v pondělí jsem vyrazil na kurs Pavel.
Věděl jsem, že kurs bude “hutný”, protože původně trval čtrnáct dní, teď trvá týden. Byl “hutný”, ale krásný. Kurs navazuje na kurs Filip, který je základní – vede ke zkušenosti s Pánem. Na kursu Pavel jsme vedeni k tomu, jak tuto zkušenost předat dále. Ježíš nás vysílá, říká nám “jdi a hlásej” (nejen pár vyvoleným, ale všem). Na tomto kursu jsme se učili, jak tuto radostnou zvěst předat dále – po vzoru apoštolů tak, aby neztrácela na účinnosti.
Silným okamžikem pro mě bylo, když jsme dostali od Alvara hořčičná semínka a měli jsme je zasít do země – každý kde chce, jak to cítí v srdci. Zasel jsem do země vyprahlé od sluníčka – jak jsem tuto vyprahlost cítil v srdci a prosil jsem, aby Duch svatý přišel se svou živou vodou a přinesl život do této vyprahlosti.
Vyvrcholením kurzu bylo sobotní vyslání k evangelizaci. Byli jsme vysláni po dvojicích. Pral jsem se se strachem, co tomu oslovení lidé řeknou, dělalo mi potíž lidi oslovit. Kde jsem přemohl strach a oslovil je zvěstí kérygmatu, musel jsem uznat, že “toto” skutečně funguje. Byli lidé, kteří nás odmítali, ale také ti, kteří přijali. Ještě při návratu do Litic jsem pociťoval svoji nedostatečnost (někoho jsem oslovil, někoho neoslovil), ale zakusil jsem, že i přes naše limity a nedostatečnosti je Pán věrný a je prostě úžasný. Nesoudil nás podle výkonu, ale odměnou byla veliká radost v srdci, kterou mi dal pocítit po návratu z evangelizace.
Církevní dokumenty hovoří nejen o poslání, ale také o “spoluzodpovědnosti” – vždyť ne všechny může oslovit kněz, je to také úloha laiků, jsou to lidé z našeho okolí, naši spolupracovníci, naši přátelé, lidé, se kterými se setkáváme. Kurs Pavel je nejen krásný, ale především důležitý pro každého z nás a logicky by měl následovat po naší zkušenosti s Pánem, totiž po kursu Filip.
Pavel

Když se blížil den odjezdu na kurs Pavel, začínala jsem se přemýšlet, jestli to byl vůbec dobrý nápad. Trošku jsem se bála, co mě čeká. Přece jenom bylo to něco jiného než tábor.
Z jednotlivých přednášek jsme se postupně dozvídali jak správně evangelizovat a na scénkách jsme si vyzkoušeli, co jsme se naučili. Největší oříšek byly kérygmatické večery, na kterých jsme měli ve skupinkách rozvíjet svou kreativitu. Po prvním večeru, který nedopadl zrovna nejlíp, jsem si přála, aby byla už neděle a mohla jsem jet domů. Druhý večer dopadl o poznání líp a zjistili jsme, že přece jenom každá skupinka nějakou tou kreativitou oplývá. 🙂 Přípravy na večer sice nebyly ideální, chvílemi jsme už toho měli plné zuby a nápad pořád žádný. Nakonec se však nějaká ta jiskřička objevila.
Dny utíkaly jako voda, blížila se sobota a s ní i naše největší obava, evangelizace v Plzni na náměstí. Myslela jsem si, že většina lidí nás nenechá dokončit ani první větu, ale nebyla to pravda. Lidé chtěli a potřebovali vědět, že je někdo miluje takové, jací jsou. Bylo krásné sledovat, jak některým může jedna modlitba, natož pak přijetí Ježíše do svého života změnit den. Ze začátku nebylo vůbec jednoduché oslovit kolemjdoucí, časem se však naše tréma rozplynula a strach pomalu mizel. Z evangelizace jsme se vraceli s radostí a plní zážitků. Těžko se to dá popsat, to musí každý sám zažít. 🙂
Byl to neuvěřitelný týden plný přátelství, podpory, radosti, odvahy, nových zkušeností a hlavně Ducha Svatého.
Janča


Fotografie