Z Horšovského Týna nás přijelo na kurs Izajáš devět dospělých. Kurs byl pro nás všechny obohacením, někteří na něm zažili první zkušenost modlitby ve společenství a byli hluboce zasaženi modlitební atmosférou. 
Mně osobně kurs povzbudil k tomu, abych ještě víc poznával Boží Slovo. Moc se mi líbila osobní svědectví, která zazněla – například o tom, že někdo má Boží Slovo v kuchyni na stole. 😊 Je tím krásně ukázáno, že Bible je pokrm, díky kterému rosteme, a proto má být na dosah. Třeba i v kuchyni… Tento pěkný příklad jsem hned v neděli použil při homilii.
Marek

Prvního února jsme se mohli podílet na průběhu kursu Izajáš, který je zaměřený na bližší poznání Bible. Není to totiž nějaká archaická kniha vhodná maximálně pro ozdobu domácí knihovny, ale jedná se o Boží slovo, které je živé a účinné v každé době, tedy i dnes. To Slovo je natolik účinné, že může ovlivnit i docela změnit život toho, kdo ho čte, kdo mu naslouchá, kdo si ho zamiluje. Je plné nádherných příslibů, které Bůh daroval každému bez výjimky. Když jsem skleslý, prohlašuji: „Netrap se! Radost z Hospodina je tvojí silou!“ (Neh 8,10) Když jsem příliš ustaraný, chytím se Slova:  „Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.“ (1Pt 5,7) Když toužím po pokoji, modlím se: „Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Fp 4,7) Na kursu jsme Boží slovo poznávali zvnějšku i zevnitř a zakoušeli jsme jeden z jeho nejkrásnějších účinků a sice to, že má moc vytvořit mezi námi jednotu a dává nám poznat, že jsme jeden druhému darem.
Petr  

Po celou dobu kursu Izajáš jsme silně vnímali přítomnost Ducha sv., který nás vedl a dotýkal se našich srdcí. Opět se ve mně rozhořela ta prvotní láska k Božímu Slovu, kterou jsem měla na počátku. Naplnila mě radost, když jsem se mohla podělit o to, jak se s Božím Slovem modlíme, jak k nám Pán skrze Slovo promlouvá a jak my na jeho Slova odpovídáme – tudíž vstupujeme do dialogu. A to je nádherné. Můžeme tak zakoušet jeho lásku v našem životě. Bible je DAR a dokud ho nerozbalíš, nepoznáš, co je uvnitř. Je to Slovo Boží, Slovo živé a účinné. Slovo, které je Duch a život.
Mirka