V sobotu 2. března se v Miloticích konal kurs Filip.
Všem účastníkům i organizátorům děkujeme!