3.-6.08 2015 jsem se zúčastnila kursu Dům modlitby.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavého. Tak třeba k čemu dům modlitby slouží?
Kdo odpoví, že je určen vzdáleným, kteří hledají ve svém životě Krista – pevný bod a rádi by se s ním setkali, ten si může napsat jedničku.
Dům modlitby (zkratkou DM) je dům rodinný, kde žijeme vztahy. Lidé se zde scházejí, aby se společně modlili s Božím slovem.
Jde o to navázat přímý vztah s Ježíšem, který je živý. Abychom se takto mohli sejít, potřebujeme nejprve mít sami nadšení.
Všichni potřebujeme, aby nám někdo naslouchal, proto je důležité vytvářet přátelské vztahy. Animátor je ten, který DM vede. Proto, aby jeho dům přitahoval, potřebuje být sám plný Ducha sv. Měl by mít otevřené srdce pohotové k naslouchání. DM nám pomáhá, abychom zakoušeli, že jsme všichni předmětem Boží lásky.
Kurs Dům modlitby byl pro mě velkým povzbuzením a inspirací. Děkuji všem, kteří ho s láskou připravovali a vedli.
Zdenka

Děkuju za kurs Dům modlitby. Poté, co mi selhala účast na našich oblátských duchovních cvičeních, se mi dostal ruky letáček s kursy Diecézní evangelizační školy a já to přijala jako dárek od Pána. A když se můj muž rozhodl zúčastnit se také, byl to pro mě dárek dvojnásobný. Upřímně se přiznám, že na Dům modlitby nemáme sílu ani jeden, ale vedené mše P. Alvarem a přednášky nás oba oslovily. A tak jsme dnes cestou domů koupili buřty a pivo a pozvali sousedy. A taky obláty z Plas. Nebylo to poprvé, co se takhle u nás na zahradě “jen tak” setkali. A mně to najednou secvaklo. Pochopila jsem, co mám dělat. Stavět mosty. Na Dům modlitby je ještě brzo… Co takhle Dům setkávání? Dům, ve kterém by lidé mohli zakusit, že věřit v Pána je naprosto přirozené a normální. Děkuju za ty čtyři dny, které mi ukázaly, jak naplnit můj slib oblátského laika, že se skrze mě má Pán stát zakusitelným.
Lucka

S kamarádem jsme se rozhodli zúčastnit se kurzu Dům modlitby. 😀
Již několikrát se nás přátelé ptali, jestli bychom DM neotevřeli, ale my jsme vždy odpověděli: “Možná někdy v budoucnosti.” 🙂 Bylo na čase to začít řešit. 😉
Na kurs jsme vyjížděli s velkým očekáváním, které pak program dokonale splnil, ba i předčil. Byly to úžasné dny strávené s ještě úžasnějšími lidmi a hlavně s Pánem. 🙂 Celým kursem nás provázel Duch svatý, který nás podporoval v našem studiu. 😀
Kurs nám připomenul, že Bůh je součástí naší rodiny a našeho domova. Dozvěděli jsme se jak a proč otevřít DM. Kurs nám pomohl překonat všechny naše obavy a zodpověděl nám všechny naše dotazy. 😉 Uvědomili jsme si, že nás Bůh posílá jako rybáře s rybářskou sítí, kterou se může stát i ten nejobyčejnější dům. Naučili jsme se otevřít dveře svého domu každému člověku, přijmout ho bez předsudků a pomoct mu setkat se s Kristem.
Kurs nám dal sílu, radost a odhodlání k práci animátora, k evangelizaci a dodal nám jistotu, že v našem konání nebudeme sami. 😀 😀
Utvrdili jsme se v tom, že svědčit o Bohu našim přátelům a lidem, které potkáváme každý den, nemáme až někdy v budoucnu, ale právě DNES!!! 😀 😉 😀
Káťa a Martin 🙂

V prvním srpnovém týdnu se konal v sídle Koinonie Jan Křtitel v Liticích kurs Dům Modlitby. Přednášejícími byli P. Alvaro, sestra Miriam a P. Miroslav Dítě.
Kurs začal vysvětlením, co je a co není Dům modlitby, a zároveň obsahoval podporu pro účastníky, aby dali vzniknout takovémuto domu právě oni.
O účastníky ze všech koutů nejen České republiky bylo postaráno velmi pěkně.

Koinonia pochází z Itálie, a tak nechyběla italská kuchyně ani temperament. Ten byl patrný především při mši, která se tím stala skutečnou oslavou Boží přítomnosti.
Celý program byl výborně propracovaný, takže účastníci nebyli jen pasivními posluchači, ale byli vybízeni také k aktivní účasti. To v mnohých z nás probudilo řadu tvůrčích a uměleckých předpokladů.
Krásně jsme se nasmáli při shrnutích, která vytvářely jednotlivé skupinky v podobě scének, nebo dokonce by se dalo říci, malých divadelních vystoupení.
Přednášející byli dobře seznámeni s různými úskalími Domu modlitby a reagovali na naše otázky s velkou moudrostí. Ačkoli pro některé z nás to byly díky vysokým denním teplotám docela zátěžové dny, v krásně zrekonstruovaném přednáškovém sále jsme to zvládli.
Nevím kolik z nás se do projektu Domu modlitby pustí, ale odcházeli jsme s velmi velkou podporou, že se do toho nejen máme pustit, ale že to i zvládnem.
Linda


Fotografie