Na adventním setkání Koinonie ještě doznívalo vyučování o naší spiritualitě ze semináře Duchovní život – 1. část, který se konal v polovině listopadu v Praze.

V našich životních situacích se mnohdy snažíme vyřešit těžké rovnice o mnoha neznámých, několika proměnných, s lomenými výrazy a odmocninami. Ať počítáme, jak počítáme, z vlastních sil nejsme schopni tyto rovnice nebo spíše nerovnice vyřešit.
V duchovní oblasti nejsou žádné neřešitelné rovnice.

Pro nás jako pro Koinonii nalézt řešení znamená znovu objevit význam povolání.
Koinonia není žádná proměnná od mínus deseti do plus deseti. Nemůžeme ji přizpůsobit svým představám a dělat, co se nám zlíbí. Tento dar musíme přijmout s vděčností tak, jak jsme jej dostali. Zároveň je nutné obrátit se podle požadavků a nároků daru. V něm koluje duch, který je nositelem tohoto charismatu.
Problémem není jen naše morální obrácení, jde o obrácení podle charismatu od Pána, obrácení podle určitého životního stylu.
Dar povolání není především osobním rozhodnutím, ale je to odpověď, která se pro mě může stát neznámou, protože mám odpovědět na plán, který není ze mě a který mi nepatří. Jsem povolán, abych vstoupil a stal se součástí jednoho těla a společně v tomto těle rostl. Proto je tedy nutné tuto neznámou vyřešit. Přijmu-li tento dar s otevřenou náručí, Pán mi dá sílu a vytrvalost, abych v něm charismaticky rostl.

Každé povolání se identifikuje s určitými strukturami a musí být přijímáno s vděčností. Ten, kdo tuto vděčnost umocňuje – tedy mocnitelem v této duchovní rovnici – je Duch svatý, jenž nám dodává sílu, abychom mohli dělat to, co On chce: být radostnými svědky Ježíše zmrtvýchvstalého a zůstat věrní bratřím.

V Koinonii se sobě navzájem podobáme, protože jsme opravdu bratři a sestry. Je normální, že sourozenci jsou na sebe podobní a že jsou “po svých rodičích”. Máme se rádi, rádi se setkáváme a přijímáme tutéž duchovní stravu. Přijali jsme Ducha jednoho těla a díky němu rosteme společně v jednotě. Tam, kde je Koinonia, je radost a hluk, protože jsme hlasem ohlašujícím radost. Nechybí zde ani zmatek, všechno není dokonale uspořádané, protože zde vládne Duch svatý, který vše proměňuje.

Naše povolání není statická, ale dynamická duchovní realita. Je to povolání k určité službě se specifickým zabarvením.
Pokud ty, kdo čteš tyto stránky, na sobě pozoruješ určité rysy podobnosti, dáváme Ti možnost porovnat svou podobu s naší. Jsme komunita otevřená každému…

HP


Fotografie