V sobotu 4. listopadu 2023 byl náš bratr Pavel Šindelka vysvěcen na kněze. Slavnost se konala v oáze Koinonie Jan Křtitel Lourdes Mission v Jihoafrické republice. Svěcení přijal z rukou tamějšího biskupa, Mons. Stanisława Jana Dziuby, biskupa v Umzimkhulu.
Pavlovi srdečně přejeme hojnost Pánova požehnání v jeho službě!

Koinonia Jan Křtitel v Jihoafrické republice