Od pátku 7. března do neděle 9. hostila plzeňská Oáza pověřené pastorační asistenty a aktivně zapojené laiky plzeňské diecéze při jednom z pravidelných formačních setkání, která vede náš generální pastýř P. Alvaro Grammatica Th.D. coby biskupský vikář pro evangelizaci.
Účastníci se zaobírali aktuálním tématem Nové evangelizace, jež se nesla jako hlavní téma celého víkendu, zaměřené zvláště na to, jak můžeme jako společenství rozpoznávat znamení časů? Vyučování začalo excursem do nedávných dějin církve, kdy se v Magisteriu začal objevovat výraz “evangelizace”, přes následná upřesnění podaná papeži, zvláště Pavlem VI. a Janem Pavlem II., až do dnešní doby, jejíž požadavky směle a pravdivě předkládá papež František. Všichni se proto ocitáme před výzvou, jak na potřeby lidí kolem nás odpovídat? O to se můžeme společně pokoušet, možností a příležitostí je bezpočet… a nejsme na to sami!
Při nedělní eucharistii přijal křest malý Kubík Šec. Závěr bohoslužby oživili ještě bratři a sestry z Jihoafrické republiky africkou rytmickou písní.


Fotografie