titelNejen formační, ale zejména duchovní charakter mělo Setkání ve světle školy sv. Františka Saleského, vedené biskupským vikářem pro evangelizaci P. Alvarem Grammticou ThD v sobotu 12. března ve školicím středisku Koinonie Jan Křtitel v Plzni – Liticích.
Jednalo se o třetí ze čtyř navazujících setkání a bylo určeno jak pastoračním asistentům a absolventům diecézních exercicií jako pokračování v jejich duchovním růstu, tak i zájemcům z řad veřejnosti. “Dopoledne vždy přednáší P. Alvaro Grammatica podle Úvodu do zbožného života sv. Františka Saleského. Protože vše podává velmi srozumitelně, aktualizované pro člověka dnešní doby, je o účast stále větší zájem,” vyzdvihuje Pavlína Anderlová, která má organizaci akce na starosti. “Někteří kněží s sebou přivezli i celé skupinky svých farníků, což není zcela obvyklé, ale je to moc dobře,” dodává.
Odpoledne pak probíhaly tři typy formačních workshopů. Jednak příprava pro akolyty a lektory, tentokrát zaměřená na bohoslužbu slova. Druhý workshop pod vedením ředitele Diecézního centra mládeže Petra Blažka měl na programu pastoraci mládeže, třetí liturgii hodin, kdy P. Alvaro Grammatica na historických kořenech vysvětlil, jak vznikla současná podoba breviáře.
Termín příštího duchovně formačního setkání je 21. května, hlásit se lze na e-mailu evangelizace@bip.cz.

(alo) – Převzato z Katolického týdeníku č. 12


Fotografie