Duchovní obnova pro mě byla velkým povzbuzením. Pořád se raduji z toho, že Pán je stále se mnou, že se nemusím stát dokonalou, abych ho mohla následovat. Nesu si v paměti Alvarova slova, že každý den můžu dělat jen to, na co stačím, a nemusím vyřešit všechno hned. Přeji nám všem, ať nás Ježíšův milosrdný a láskyplný pohled provází každý den v modlitbě a v setkání se s našimi bratry a sestrami.
Moc Vám všem děkuji za společenství.
Markéta

Radost, jedním slovem radost z prožití přítomného okamžiku modlitby, sdílení, přátelství, otevřenosti. Radost z poznání něčeho nového. Děkujeme za vše, co děláte a jakým způsobem to děláte.
S radostí v srdci Zdeňka a František

Pán otevírá cestu vždy v pravý čas. Jsem členkou Koinonie přes dvacet let, a teď Pán naplno otevřel dveře, abych se mohla zúčastnit Duchovní obnovy. Koinonia je můj duchovní život. Mám problém s osobní modlitbou, ráda se modlím ve společenství, a tak téma Lukášovo evangelium, evangelium modlitby jako by bylo tématem pro mě. Budu prosit Pána, aby mi dal dar osobní modlitby. Být jen v Jeho přítomnosti a nenechat se rozptylovat zbytečnostmi. Děkuji komunitě za dokonalé přijetí a všem sestrám a bratřím, s kterými jsem mohla sdílet toto úžasné společenství.
Lída Vacková, Studenec

Na duchovní obnovu v plzeňské oáze se těším každý rok, protože je to čas, kdy si můžu během rozlétaného léta odpočinout, zastavit se a naslouchat tomu, co mi chce Pán říct. Letos nás otec Alvaro vzal na pouť Lukášovým evangeliem, kde jsme se snažili poznávat Ježíšovu tvář skrze postavy v tomto evangeliu a způsob, jakým s nimi jednal. Byly to dny plné přítomnosti Ducha ve společnosti bratří a sester z Koinonie, kteří se nám obětavě věnovali a rozmazlovali nás nejen výborným jídlem. Velmi mě zasáhla myšlenka, že se nemáme stydět za své nedokonalosti, ale děkovat za svou ubohost, protože je to právě ona, která nás učí růst v důvěře v Pána.
Tomáš

Milí všichni v Koinonii,
minulý týden jsme u vás prožili duchovní obnovu na téma: Ježíšova tvář v Lukášově evangeliu. Děkujeme P. Alvarovi za slova povzbuzení a probuzení touhy hledat Ježíšovu tvář. Děkujeme všem členům Koinonie Jan Křtitel za dokonalý servis a službu během obnovy. Kromě jiných myšlenek nás oslovila věta: „Velikost nás všech je v tom, že jsme ubožáci, kteří potřebují milosrdenství, které nám Otec skrze Ježíše a v Duchu Svatém neustále nabízí.“
Vděční za vás všechny Pavla a Karel Ženíškovi

Dovolená, která splňuje všechny parametry, to je pro nás každoročně duchovní obnova v Koinonii sv. Jana Křtitele v Liticích. Je to odpočinek pro tělo, zajištěný dokonalým servisem sester a bratří z místní komunity. Ale je to také posila pro ducha. Díky Alvarovi se nám otevírají nové pohledy na vnímání života skrze evangelium. Nejvíce nás oslovila výzva k cestě radikálního následování: Z Lukášova evangelia je zřejmé, že i Ježíš měl strach dotáhnout do konce své poslání. Ale měl odvahu jít do Jeruzaléma, i když věděl, že tam zemře.
Pravé vítězství je kráčet dopředu navzdory překážkám, ne je odstranit. Následovat znamená překonávat strach, že budu od Boha opuštěn. Náš život je cesta do Jeruzaléma. Ať se stane cokoliv, Bůh bude po mém boku. Moje ubohost zdůrazňuje Boží dokonalost. Vpředu je vždy soužení, ale i vzkříšení.
S díky za vše Lída a Milan Kučerovi

Ve dnech od 3. do 7. srpna se v Liticích konala pravidelná každoroční duchovní obnova vedená otcem Alvarem Grammaticou.
Hojná účast již známých i nových tváří byla prodchnuta radostnou a přátelskou atmosférou. A není divu, vždyť to byla také hlavní myšlenka celé obnovy… Ježíšovu tvář nemáme hledat jen ve strohém dodržování pravidel a hlásání chladného učení… Ale především ve svém bratru, v jeho potřebách, v bytí pospolu a společném kráčení za Ježíšem.
Božím přítelem se totiž stávám natolik, nakolik jsem přítelem svému bratru. Takový byl i Ježíš. Byl na blízku těm, kdo to potřebovali, kdo ho hledali a přišli za ním.
(HoBu)