Kdo je Pánem nad zemí a kdo sesílá déšť,
kdo je Pánem stvoření, nebe i hvězd?

Nejen o tom přemýšlela skupina dětí na táboře Noe, který začal v úterý 3.8.2010 v Liticích. Postavením stanů začalo naše prázdninové dobrodružství. Poté, co se nám zjevil spravedlivý Noe a kolem něho se semkla skupina žiraf, klokanů, velbloudů a lvů, jsme se všichni vydali na cestu za hledáním světla. Veršem ze žalmu “Světlem pro mé nohy je tvé slovo” (Ž 119,105) jsme den zahajovali i končili. Nechyběla noční stezka odvahy, tajemný výstup do věže kostela a sestoupení do sklepení. Družstva bojovala o každý bod, na lyžích i na vodě, kde byla třeba velká míra odvahy, protože archa se jevila vratká…
Noe a jeho pomocníci však udělali všechno, jak jim Hospodin přikázal (srov. Gn 7,5) a v pátek vstoupili do archy i se zvířaty. Hudba, radost, smích, chvála, také mlaskání (fronta na pizzu nebrala konce) se rozléhalo na vodách potopy. Když pak nad obzorem vysvitla duha barevná, věděli jsme, že s Ježíšem, který zachraňuje každého, nebudeme nikdy sami. A to přejeme i vám!

-Šárka-

Tábor pro děti 2010


Fotografie (1. část)

Fotografie (2. část)

Z dětské mše svaté…