Setkání s dětmi z Jedličkova ústavu, které nás ve čtvrtek 23.10. opět přijely navštívit do Litic, předcházelo mnoho těšení a shledání bylo opravdu o to radostnější. Když se děti po jízdě občerstvily a popovídaly o tom, co je nového od minula, přišel za nimi biblický dobyvatel Jozue, měl v ruce šófar, na nějž troubil, a schránu úmluvy, kterou bylo zapotřebí vzít s sebou na cestu. Právě před Hospodinovou schránou se zvedly vody Jordánu a děti ho přešly suchou nohou. Tím ale dobrodružství nekončilo… Od anděla s mečem v ruce dostaly další pokyn – dobýt město Jericho. To mělo mohutné hradby a za nimi žili nepřátelé. Když Jericho ale všechny děti společně obcházely a pak zatroubily na polnice, zdi se rozbořily a obyvatelé města utekli. Nedostupné Jericho už bylo v rukou dětí!
Následně jsme se shromáždili v kapli, kde jsme slavili mši svatou. Poté už všem vyhládlo, a tak dobrý oběd přišel vhod. Náš pastýř Francesco dostal od dětí ke svým narozeninám ještě jednu speciální dobrotu – slaný dort, úplně k nerozeznání od dortů z cukrárny. Děti také rády a hezky zpívají, a tak jsme si společně zazpívali několik písniček, Rozálka k tomu dokonce krásně tančila 😉
Na rozloučenou jsme si náležitě zamávali a vzájemně se ujistili, že Pán je stále s námi a vždy nás doprovází.
(toivo)


Fotografie