Ve středu 8. května 2024 se v kostele sv. Mikuláše v Dobřanech uskutečnil umělecký projekt ART CONNECTING na podporu nadačního fondu Přátelé dobřanských varhan.
Projekt zahrnuje různá umělecká odvětví jako malbu, poezii a hudební produkci, která vytváří jeden, vzájemně se rozvíjející, umělecký zážitek.
Mockrát děkujeme paní Marii Baštařové, Zuzaně Fryčkové, Vieře Gulázsi Maňáskové, Kateřině Oškerové, Emě Jedličce Gogové a Inně Aslamas za tuto iniciativu a uskutečnění tohoto nemalého díla a také všem, kteří jej navštívili či jinak podpořili jeho uskutečnění!
Věříme, že se můžeme těšit opět na příště!