Dětem a rodinám se věnujeme aktivně řadu let. Usilujeme o to, aby děti rozvíjely svůj potenciál, talenty a dary, které jim byly dány, aby si osvojovaly kreativní myšlení a aby se nebály se začlenit mezi ostatní vrstevníky. Snažíme se též vymýšlet a pořádat takové akce, při kterých může spolupracovat celá rodina, aby se tak tvořily a prohlubovaly přirozené a krásné vztahy.
Mimo pravidelné kroužky jako jsou Tvořivé dílničky, Dílna sv. Josefa, nebo v předvánočním čase Dětský sboreček, organizujeme také Pohádkový les a náměstí, na sv. Lucii Rozsvícení vánočního stromu u kostela v Liticích, nebo v létě tolik oblíbený Dětský tábor.

Výčet některých aktivit pro “nejmenší” si můžete prohlédnout níže. 🙂


Zahrada Anežky České  – týdně –  Dobřany

Zahrada podporuje děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu. Více…

 

Dílna sv. Josefa   – týdně –  Dobřany

V dílně společně truhlaříme, pracujeme se dřevem. Používáme výhradně ruční nářadí. Poskytneme Vám prostor, nářadí, materiál, plánky a nákresy, nápady, rady a vedení. Nebojte se přijít s vlastním nápadem, s vlastním projektem. Podmínkou je pouze přítomnost jednoho dospělého v týmu (z bezpečnostních důvodů). Za  děti odpovídá jejich doprovod. Vstupné je dobrovolné. Více…

 

Tvořivé dílničky   – měsíčně –  Litice

Tvořivé dílničky jsou vyhrazeny dětem (4-10 let), maminkám i tatínkům, dědečkům i babičkám. Vítáme všechny kdo se chtějí zapojit do výtvarné činnosti, kreativního tvoření, a nebo si zpříjemnit čas popíjením dobrého espressa, cappuccina, či čokolády. Více…

 

Letní tábory   – ročně –  Litice/Dobřany/Prusiny

V Koinonii Jan Křtitel se každoročně koná letní tábor pro děti. Děti zde slýchávají kérygmatickou zvěst a prostřednictvím chval, modliteb, dynamik a Božího slova zakoušejí Boží lásku. Poznávají Boží slovo tak jako Timotej (“už od dětství znáš svatá Písma…”, srov. 2Tm 3,15) a učí se, jak ho jednoduše a prakticky používat, aby tak mohly vyrůst v silné a zdravé osobnosti. Vyučování probíhá formou her a soutěží, samozřejmě nechybí noční dynamika ani táborák. Takto společně prožitým časem se z dětí stávají dobří kamarádi, kteří už nyní vědí, že “na to” nejsou sami. Tábor bývá zakončen společným slavením eucharistie. Více…

 

Setkání pro mladé 12+   – čtvrtletně –  Litice/Dobřany/Prusiny

Děti, které posléze dosáhnou 12 let, mají možnost účastnit se aktivit spadajících do kategorie mládeže, kde jejich kamarádství dozrává a postupně přerůstá v opravdové přátelství. Více…

 

Pohádkový les   – ročně –  Litice

Divadelní představení, atrakce, občerstvení a stanoviště s pohádkovými bytostmi.

 

Pohádkové náměstí   – ročně –  Plzeň/Dobřany/Horšovský Týn

Divadelní představení, atrakce, občerstvení a stanoviště s pohádkovými bytostmi. Více…

 

Další aktivity

Po skončení tábora, či jiných akcí pak nemusejí účastníci odjíždět se smutkem, že se uvidí až příští léto, neboť během roku Koinonia pořádá setkání s modlitbou za uzdravení, kam mohou rodiče vzít své děti s sebou: i pro ně bývá připravený program. V tělocvičně, kterou máme k dispozici, se pokaždé začíná radostnou modlitbou chval a díků, po níž následuje seznamování se s biblickými příběhy prostřednictvím her, výtvarných činností, divadla či pantomimy, přičemž hlavními aktéry jsou zde především samy děti. Naší tužbou je, aby se Boží slovo stalo součástí jejich každodenního života a aby tak zakoušely jeho účinnost.