Zahrada Anežky České  – týdně –  Dobřany

Zahrada funguje na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa. Podporuje děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu. Více…

 

Dílna sv. Josefa 5+  – týdně –  Dobřany

V dílně společně truhlaříme, pracujeme se dřevem. Používáme jen ruční nářadí, žádné elektrické stroje. Poskytneme Vám prostor, nářadí, materiál, plánky a nákresy, nápady, rady a vedení. Nebojte se přijít s vlastním nápadem, s vlastním projektem. Podmínkou je pouze přítomnost jednoho dospělého v týmu (z bezpečnostních důvodů). Za  děti odpovídá jejich doprovod. Vstupné je dobrovolné. Více…

 

Tvořivé dílničky 4+  – měsíčně –  Litice

Tvořivé dílničky jsou vyhrazeny dětem (4-10 let), maminkám i tatínkům, dědečkům i babičkám. Vítáme všechny kdo se chtějí zapojit do výtvarné činnosti, kreativního tvoření, a nebo si zpříjemnit čas popíjením dobrého espressa, cappuccina, či čokolády. O vybraných víkendech se můžete těšit na programy s pohádkovými bytostmi a na různá divadelní představení. Více…

 

Letní tábory 7+  – ročně –  Litice/Dobřany/Prusiny

V Koinonii Jan Křtitel se každoročně koná letní tábor pro děti. Děti zde slýchávají kérygmatickou zvěst a prostřednictvím chval, modliteb, dynamik a Božího slova zakoušejí Boží lásku. Poznávají Boží slovo tak jako Timotej (“už od dětství znáš svatá Písma…”, srov. 2Tm 3,15) a učí se, jak ho jednoduše a prakticky používat, aby tak mohly vyrůst v silné a zdravé osobnosti. Vyučování probíhá formou her a soutěží, samozřejmě nechybí noční dynamika ani táborák. Takto společně prožitým časem se z dětí stávají dobří kamarádi, kteří už nyní vědí, že nikdy nejsou na všechno sami. Tábor bývá zakončen společným slavením eucharistie. Více…

 

Mladí 13+  – čtvrtletně –  Litice/Dobřany/Prusiny

Děti, které posléze dosáhnou 13 let, mají možnost účastnit se aktivit spadajících do kategorie mládeže, kde jejich kamarádství dozrává a postupně přerůstá v opravdové přátelství. Více…

 

+ Pohádkový les 4+      – ročně – Litice

Divadelní představení, atrakce a stanoviště s pohádkovými bytostmi.

 

+ Pohádkové náměstí 4+       – ročně – Plzeň a Dobřany

Divadelní představení, atrakce a stanoviště s pohádkovými bytostmi.

 

+ Další aktivity

Po skončení tábora pak nemusejí účastníci odjíždět se smutkem, že se uvidí až příští léto, neboť během roku, kdy Koinonia pořádá setkání s modlitbou za uzdravení, mohou rodiče vzít své děti s sebou: i pro ně bývá připravený program. V tělocvičně, kterou máme k dispozici, se pokaždé začíná radostnou modlitbou chval a díků, po níž následuje seznamování se s biblickými příběhy prostřednictvím her, výtvarných činností, divadla či pantomimy, přičemž hlavními aktéry jsou zde především samy děti. Naší snahou je, aby se Boží slovo stalo součástí jejich každodenního života a aby tak zakoušely jeho účinnost. Několikrát do roka jsou pro děti nachystány divadelní představení, atrakce, dobroty či stanoviště s pohádkovými bytostmi.

 

Tvořivé dílničky pro děti v Liticích a v Dobřanech 2018

Tvořivé dílničky probíhají v Liticích a v Dobřanech každý měsíc (viz kalendářík) a jsou vyhrazeny dětem
(4-10 let), maminkám i tatínkům, dědečkům i babičkám…

A 13. prosince 2018 v 18.00 hodin
rozsvítíme vánoční strom
u litického kostela…

Zobrazit celý článek »

Páťáci ze ZŠ Dobřany na Zahradě Anežky České, 10.4.2018

Na Zahradě sv. Anežky České vypomáhají i páťáci ze ZŠ Dobřany. Snahou realizátorů je v duchu programu Zelené oázy vytvořit klidné zákoutí v centru městské zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti.

Fotografie »

Zobrazit celý článek »

Zahrada Anežky České v Dobřanech, 3. a 7.4.2018


Začali jsme a pokračujeme…

KDY: každé úterý od 15.30 do 17.00h
(kromě prázdnin a svátků)
KDE: Dobřany – farní zahrada
CO S SEBOU: pracovní oblečení, boty a rukavice
KONTAKT: dobrany@koinonia.cz

Bonus: Sobotní pracovní dopoledne: 10.3./7.4./5.5./12.5

Fotografie z 3. a 7.4.2018 »

Zobrazit celý článek »

Komunitní centrum v Dobřanech, 10.3.2018

V úterý 3.dubna 2018 se rozběhne kroužek Zahrada Anežky České, který bude na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa podporovat děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu, příp. i s dalšími tématy…

Zobrazit celý článek »

Návštěva dětí z MŠ Sedlec v dílně sv. Josefa, 12. a 19.1.2018

Dnes jsme s předškoláky navštívili truhlárnu sv. Josefa v Dobřanech na faře a vyzkoušeli si, jak krásná a náročná práce truhláře byla v dřívější době. S pomocí pořezů, nebozezů, pil a dlát jsme za asistence zkušeného truhláře a rodičů opracovali kmen, zasadili do něho nohy a vsadili první kolíky budoucího věšáku na oblečení na školní zahradu…
Fotografie »

Zobrazit celý článek »