Stejně jako v minulých letech se i letos kolem kostela v Liticích sešlo nemalé množství pohádkových postav a rodin s dětmi. Děti se zapojily do dobrodružství Červené Karkulky, které pomohli nasbírat kouzelné kamínky do vlkova břicha, aby už nikdy neměl chuť na babičku ani Karkulku.
Mockrát děkujeme všem příchozím za hojnou účast a hlavně všem dobrovolníkům, bez jejichž pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit! Těšíme se opět na příště a na brzkou viděnou na Pohádkovém náměstí v Plzni 27. 6. 2024!