V pořadí již 12. benefiční koncert neboli 3. adventní podvečer s Novou Českou Písní opět přivedl do dobřanského chrámu sv. Mikuláše mnoho přátel dobřanských varhan a hudby vůbec. Smíšený pěvecký sbor pod vedením Jaroslava Pletichy jistě všem návštěvníkům koncertu navodil krásnou vánoční atmosféru, která při poslechu písní jako Adeste fideles nebo Omnes gentes doslova prostupovala celý kostel. Velmi děkujeme všem účinkujícím a přejeme jim tímto požehnané a pokojné svátky Božího Narození. Všem těm pak, kdo během tohoto večera přispěli na stavbu nových dobřanských varhan, ze srdce děkujeme. Vybralo se 2698 Kč.

(f)

 

Fotografie