screenshot0011Evangelista Lukáš v 7. kapitole vypráví o zázračném uzdravení syna naimské vdovy. V úvodním verši čteme, že „(Ježíš) hned nato odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí“ (L 7,11). Když jsme právě toto slovo obdrželi při společné modlitbě na sobotním regionálním Agapítu, zajásali jsme. V té chvíli jsme se již modlili za odpolední evangelizaci – a dostali jsme jasnou odpověď. Zanedlouho jsme se totiž měli vypravit do města a zvěstovat evangelium všem, kteří budou ochotni naslouchat.

Pro evangelizaci jsme zvolili jednoduchou formu – v centru Českých Budějovic jsme zpívali komunitní chvály, četli nahlas evangelium a svědčili. Ti, kteří se zastavili, aby naslouchali, od nás dostali adventní evangelizační letáčky a vánoční cukroví. Pokud se chtěli sdílet více, byli k dispozici bratři a sestry pro další rozhovor. Velké povzbuzení nám přivezly dvě naše milé sestry z Bojkovic, které kvůli evangelizaci přijely přes celou republiku, aby se po jejím skončení vrátily zpět na Moravu. Za dvě a půl hodiny jsme v chladném odpoledni oslovili více než 20 lidí.

Čas od času se objevují skeptické názory na pouliční evangelizaci, zvlášť zdali je dost účinná. Je pravda, že jen málokdo odchází přímo z ulice do Domu modlitby. Ale mám osobní zkušenost, že když rozséváme Boží slovo bez ohledu na okamžitý úspěch, Pán naplní naše Domy modlitby jiným způsobem. Ježíš říká: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo, a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu“ (J 15,16). Věřím, že ovoce, které jako komunita neseme a rozdáváme, není červavé, ale chutné, troufám si říci, že dokonce velmi chutné. To sobotní odpoledne jsme z něj ochutnali všichni: prožili jsme radost z toho, že jsme komunitou, dostali jsme úžasnou sílu Ducha pro hlásání a cítili jsme lásku k našim hledajícím bratřím. Co dodat na závěr? Snad jen slova naší sestry Pavly, která pronesla, když jsme se loučili: „Nevím jak vy, ale já jsem si to dneska báječně užila.“

Standa Dragoun