Živý betlém na Prusinách proběhl z důvodů epidemiologických zákazů tentokrát ve venkovních prostorech vedle kostela. Jako tradičně jej nacvičovalo dva měsíce 32 dětí z Netunic, Střížovic, Těnovic, Tlučné, Chlumu a Dýšiné.

Na sněhové pokrývce jsme si vychutnali předsváteční atmosféru, vánoční příběh narození Spasitele a zazpívali si staré i novější koledy. Vystoupení jsme si užili také z důvodu, že loňská vystoupení byla zrušena.  Farář Peter Hermanovský na konci představení pozdravil krátkým slovem diváky, ve kterém zdůraznil aktuálnost věty z role pastýřů: „Nehádejte se, něco vymyslíme…“

Gabriela Soukupová