Kapli Panny Marie Pomocné v Chlumčanech, která během uplynulého roku prošla generální opravou, požehnal o čtvrté neděli adventní 23. 12. emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský. „Je důležité, aby tato krásná stavba nebyla jen kulturní památkou, ale místem živého setkávání s Bohem i vás vzájemně,“ zdůraznil biskup při slavnosti, které se kromě desítek návštěvníků zúčastnila i chlumčanská starostka Vladimíra Štejrová a bývalý starosta Jiří Kučera, jenž se o rekonstrukci kaple značně zasadil. Nechyběli ani dva kněží z Koinonie Jan Křtitel, která má kapli v duchovní správě, a sice P. Francesco a P.Martin.
Kaple má kompletně rekonstruovaný interiér včetně omítek, lavic a varhan. Dostala novou vnější fasádu i střechu, vyměněn byl téměř celý krov. Ještě čeká na restaurované zvony, které by měly dorazit na jaře.

Alena Ouředníková


 

Měl jsem tu čest zúčastnit se slavnostního žehnání chlumčanské kaple. Jako lokální patriot, místní obyvatel a zároveň člen koinonie jsem byl požádán o moderování celé slavnosti spolu s paní Alenou Ouředníkovou. Jsem rád, že se nám podařilo celou slavnost důstojně zvládnout. Stejně tak jsem rád, že po generální opravě kaple opět vypadá „k světu“. Děkuji vedení obce a hlavně dnes již bývalému starostovi Jiřímu Kučerovi za to, že se podařilo kapli opravit a na chlumčanském vršku opět září dominanta, na kterou můžeme být hrdí. Slavnostního žehnání se kromě zástupců obce a místní samosprávy zúčastnil i emeritní biskup plzeňský Mons. František Radkovský.

 

Děkuji firmě BIS, zastoupené jedním z místních patriotů p. Ouředníkem za citlivou rekonstrukci a za to, že věnovali čas a energii také tomu, aby napravili škody, vzniklé necitlivými zásahy v minulosti a uvedli naši dominantu do stavu, v jakém byla původně vystavěna. Další dík patří také dětskému sboru, vedenému paní Evou Šustrovou, který tentokrát zpíval za klavírního a varhanního doprovodu nenápadné, ale vždy připravené paní Milady Nollové. V neposlední řadě děkuji také SDH Chlumčany za zajištění občerstvení.

 

Vypůjčím si slova otce biskupa Františka: doufám, že nově opravená kulturní památka, kterou chlumčanská kaple je, bude místem setkávání nejen pro hrstku hrstku věřících. Byl bych rád, kdyby zdejší dominanta byla živým místem, kde se budeme při různých příležitostech setkávat všichni.

Jan Weber

 

Fotografie