Ve spolupráci Koinonie Jan Křtitel a města Dobřany vzniklo z bývalé farní stodoly Centrum pro poskytování sociálních služeb. Město si stodolu, která byla ve špatném stavu a byla nevyužívaná, pronajalo a získalo dotace pro její rekonstrukci. Vznikl tak prostor, který přes týden využívají pomáhající neziskové organizace – Centrum pro rodinu Domus, Centrum duševního zdraví Ledovec, Občanská poradna a poradenství pro seniory a o ně pečující osoby Šance – mají zde zázemí, kde přijímají své klienty. Jednoduchým přesunem nábytku se dá vytvořit sál až pro osmdesát lidí.
Centrum je v provozu od začátku letošního roku a bylo dokonce nominováno do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. První akce, která zde proběhla, bylo vyhodnocení Tříkrálové sbírky s poděkováním koledníkům.
V neděli 11. června tyto prostory požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.
Těšíme se na přátelskou a plodnou spolupráci!

(inspirováno článkem Aleny Ouředníkové v Diecézním zpravodajství Katolického týdeníku 24, 13.–19. června 2023)

HoBu