Srdečně zveme…

V úterý 3.dubna 2018 se rozběhne kroužek Zahrada Anežky České, který bude na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa podporovat děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu, příp. i s dalšími tématy (suchá vazba, konzervace ovoce, zimní přikrmování ptactva …). 

 

KDY: každé uterý od 15.30 do 17.00h (kromě prázdnin a svátků)
KDE: Dobřany – fara
CO S SEBOU: pracovní oblečení, boty a rukavice
(+ na 3.4. květináček na jarní květiny)

A již pracujeme na Zahradě Anežky české …

Dobřanská filiálka litické Koinonie Jan Křtitel se s velkou vervou pustila do obnovy historického objektu barokní fary na dobřanském náměstí. Kromě již zahájených stavebních prací v severní části samotné fary je zpracován projekt na přeměnu farní stodoly v Komunitní centrum, na jehož realizaci se spojila Koinonie s městem Dobřany a společně žádají o grant z IROPu. Třetím cílem obnovy se stala farní zahrada v zadním traktu farního areálu.

V tomto případě Koinonie uspěla s žádostí o grant v programu Zelené oázy Nadace Partnerství. Na projekt Zahrada Anežky České získá částku 87.585 Kč. Obnova by podle studie Jitky Dlouhé, DiS., měla proběhnout v termínu březen – říjen 2018. Bude se týkat vykácení nevhodných dřevin (to již proběhlo), terénních úprav, nové výsadby a osazení mobiliáře a dalšího vybavení (10 vyvýšených záhonů, trojkomorový kompostér, lavice a stůl …). V rámci obnovy bude na zahradě také umístěna dřevěná socha Anežky České. Od dubna se rozběhne kroužek Zahrada Anežky České, který bude na stejném principu jako již existující Dílna svatého Josefa podporovat děti a jejich rodiče, příp. prarodiče, v získávání znalostí a dovedností spojených s péčí o zahradu, příp. i s dalšími tématy (suchá vazba, konzervace ovoce, zimní přikrmování ptactva …). Věříme, že tento záměr rozšíří nabídku volnočasových aktivit v Dobřanech a posílí mezigenerační vztahy v rodinách.

V sobotu 10. 3. 2018 proběhlo první pracovní dopoledne, jehož se zúčastnilo zhruba dvacet dobrovolníků převážně z dobřanské farnosti, dospělých i dětí. Byly vykáceny nevhodné zeravy a další stromy a keře, aby uvolnily místo nové výsadbě či stávajícím stromům. Za zmínku stojí především vzácný cedr, ale hodnotné a malebné jsou i staré jabloně či lísky. Část vytěženého dřeva bude využita jako palivo, větve budou rozštěpkovány a využity při výsadbách na zahradě. Počasí brigádníkům přálo, k chuti přišel i čaj, obložené housky a něco sladkého pečeného. Další pracovní dopoledne se bude konat v sobotu 7. 4. 2018 od 9.00 hodin, bude se věnovat terénním úpravám pro budoucí výsadbu a ochotné ruce jsou vždy vítány.

Snahou realizátorů je v duchu programu Zelené oázy vytvořit klidné zákoutí v centru městské zástavby, jež by v určitém provozním režimu mohlo sloužit návštěvníkům fary, Komunitního centra, žákům školy a školní družiny a příležitostně i širší veřejnosti (Dny otevřených zahrad, Noc kostelů apod.)

Jaroslav Šedivý a Lenka Šparglová

 

„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.“