Srdečně děkujeme dobrovolníkům, kteří se v našich farnostech zapojili do Tříkrálové sbírky, a všem, kdo do ní přispěli! 
 
„Christus Mansionem Benedicat 2022“ – Kriste, žehnej domům, které vřele přijaly tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara. 
 
Výsledky Tříkrálové sbírky
Dobřany: 159 438 Kč
Chlumčany: 29 682 Kč 
Chotěšov: 75 365 Kč
Lhota u Dobřan: 3 581 Kč
Litice: 24 435 Kč
Šlovice: 6 453 Kč