V sobotu 11. června se prusínská farní zahrada naplnila návštěvníky z řad veřejnosti v rámci celostátní akce “Víkend otevřených zahrad”.
Příchozí si mohli vyzkoušet výrobu v místní truhlářské dílně, nebo se jinak kreativně projevit, a později odpoledne zaposlouchat do krásného zpěvu.
(HoBu)