Snáším-li jaké příkoří, bolest, utrpení,
v tvém kříži, Ježíši,
ztrácí hořkou chuť i trpkost.
Trpím-li bezprávím, lží, potupením,
tvůj kříž je má útěcha, posila a smysl všeho.

Nicota, prázdnota, opuštěnost
– co z toho bys neznal,
můj Pane,
ponížený a vyvýšený,
a přece tvůj kříž přinesl radost celému světu.

Nechť nikdy neutichá mé díky, díky, díky…!


Fotografie