“…jeden z vojáků Ježíšovi probodl kopím bok; a ihned vyšla krev a voda.” (Jan 19,34)