Velikonoční vigilie 2009
Po mnohatýdenním očekávání nastala konečně Velká noc, noc Ježíšova vzkříšení. V temnotách noci, do níž svět zahalil hřích, hoří oheň Božího života, který se nejprve přelévá na umučeného Ježíše, a poté i na ty, kdo uvěřili jeho slovu, přijali znovuzrození z vody a Ducha, a skrze tajemství Kristova těla a krve chtějí společně vytvářet nový lid Boží. Pán vpravdě vstal – a my společně s ním !!!

Z dopoledního setkání Koinonie

Z viglílie