V merklínském kostele sv. Mikuláše zazněl na sklonku čtvrté adventní neděle
“Vánoční příběh” – příběh o tom, jak přišel na svět pokoj a radost, jak přišel na svět Spasitel. S každou písní a scénou bylo vidět, kterak se tváří lidí, kteří přišli příběh shlédnout,
pomalu hostí úsměv a jak se jejich oči zalévají září naděje.
Všem jim tedy přejeme, ať je toto světlo provází po celý čas Vánoc, ale nejen to,
nechť je vede jako hvězdy svit, aby tak mohli nalézt Toho, jenž je Dárcem pokoje.