foto – Tereza Valníčková


První místo v kategorii Cena veřejnosti obsadila veřejná sbírka na pořízení dobřanských varhan, kterou vyhlásil na dobu neurčitou nadační fond Přátelé dobřanských varhan. Letos se zúčastnilo 250 sbírek, kterým bylo zasláno více než 7 300 hlasů.

Cenu redakce PROPAMÁTKY získala v letošním roce také veřejná sbírka pořádaná Přáteli dobřanských varhan. Zaujala vizuálně přehlednou on-line prezentací celého projektu a nabídkou více možností, jak jej podpořit, spojenou i s aktivním využíváním sociálních sítí při propagaci akcí spojených se sbírkou. Tato soutěžní kategorie upozorňuje na nevšední příklady, protože nápaditá prezentace velmi úzce souvisí s úspěšností veřejných sbírek.

-zdroj: Propamátky.info –

Shlédnout Video na ČT

Srdečně děkujeme všem, kdo nás svým hlasem podpořili 🙂