V pátek 13. prosince 2019 na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni Maruška Macková úspěšně obhájila svou disertační práci: “Rozvoj systému ekonomického řízení ve vybraném segmentu nestátních neziskových organizací”, čímž úspěšně dokončila své doktorské studium ekonomie (Ph.D.).

Blahopřejeme!