Letos, stejně jako v předchozích letech, se i v našich farnostech konala začátkem ledna Tříkrálová sbírka.
Srdečně děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapojili, a všem, kdo přispěli!

„Christus Mansionem Benedicat 2023“: Kriste, žehnej domům, které vřele přijaly tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara.

V našich farnostech se vybralo:
Prusiny, Netunice, Nebílovy, Štěnovický Borek, Šťáhlavice a Šťáhlavy 25 911 Kč
Lhota u Dobřan 12 286 Kč
Chlumčany 37 752 Kč
Litice 35 962 Kč
Dobřany a okolí 173 057 Kč
Chotěšov a okolí 78 797 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.
Využití v dané lokalitě je možné najít na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky v sekci Využití (viz zde)
Celkové výsledky je možné najít na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky v sekci Výsledky (viz zde)