Letos, stejně jako v předchozích letech, se i v našich farnostech konala Tříkrálová sbírka.
Srdečně děkujeme dobrovolníkům, kteří se zapojili, a všem, kdo přispěli!

„Christus Mansionem Benedicat 2023“: Kriste, žehnej domům, které vřele přijaly tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara.
 
V našich farnostech se vybralo:
  • Prusiny    2 000 Kč
  • Netunice    7 050 Kč
  • Nebílovy    6 860 Kč
  • Lhota u Dobřan    9 698 Kč
  • Chlumčany    29 553 Kč
  • Litice    21 429 Kč
  • Dobřany    172 923 Kč
  • Chotěšov a okolí    78 321 Kč

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v  nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Využití v dané lokalitě je možné najít na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky v sekci Využití (viz zde)

Celkové výsledky je možné najít na oficiálních stránkách Tříkrálové sbírky v sekci Výsledky (viz zde)