26. prosince 2016 jsme slavili již “tradiční” vánoční bohoslužbu v kapli sv. Anny ve Lhotě u Dobřan, a tak si připomenuli mučednickou smrt svatého Štěpána, muže plného moudrosti a Ducha, který s odvahou svědčil o Ježíši.

...kdo vytrvá až do konce, bude spasen. (Mt 10,22)

Fotografie