První říjnový víkend se sjeli bratři a sestry ze všech koutů Čech, Moravy a Slezka do litické Oázy v Plzni, abychom společně zahájili nový pastorační rok. Od začátku setkání jsme byli úžasně povzbuzováni slovy, že Pán nedopustí, aby zahynula naše naděje, vždyť je to Pán, kdo dává našemu semínku vzrůst. Hned nato nám Alvaro připomenul naše poslání být proroky v tomto světě, být těmi, kdo dodávají sestrám a bratřím naději. Naše hlásání ale nezůstává pouhou propagandou, protože se konkretizuje ve společenství, v objetí sester a bratří. Hlásám Slovo, ohlašuji Zmrtvýchvstalého Krista, abys ses Ty mohl stát mým přítelem. Soucítím s Tebou, tedy jsem ochoten s Tebou být a odpustit – zapomenout – utrpěné křivdy.

Povzbudilo nás i ohlédnutí Marie za mezinárodním kongresem v Praze, svědectví Květy a Šárky, které Pán připojil k naší komunitě, Milanovo radostné svědectví o uzdravení či dynamický skupinový tanec v podání skupiny Let’s dance for Jesus. Sobotní odpoledne patřilo dočasným slibům bratří a sester, které Pán povolává do Koinonie. Tito bratři a sestry se zavázali dál následovat Pána a celé společenství je doprovodilo modlitbou. Podvečer byl vyhrazen jednotlivým koordinátorům, kteří vyjádřili objetím pastýře Francesca ochotu mu být přáteli, být za jedno s ním. Vroucnost tohoto objetí pak zakusily všechny ovečky, včetně těch vzdálených, které nemohly na setkání z různých důvodů přijet – alespoň vlídným slovem přes telefon.

Při slavení nedělní bohoslužby složili bratři a sestry věčné sliby. Na závěr jsme se radovali z čekoslovenských zásnub Silvie a Honzy.

(rua)

Těšíme se na Vaše svědectví.