«S DŮVĚROU POZVEDNĚME SVÉ RUCE K PÁNU
A OTEVŘME SVOU NÁRUČ BRATŘÍM!»

Těmito slovy bylo zakončeno adventní víkendové setkání bratří a sester z Koinonie, které proběhlo ve dnech 3.-4. prosince 2016 v Liticích. Náš Bůh je milosrdný, a proto Boží požehnání neopustilo Sáru ani Hagar, Izáka ani Izmaela (srov. Gen 16). Náš Bůh je IMMANUEL – Bůh, který je s námi a který  s námi chce být (srov. Mt 1,23).

Těšíme se na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

Svědectví

 

Je těžké do pár vět shrnout vše, co jsem prožil, ale načasování nemohlo být lepší než právě na začátek adventu. Na setkání jsem se těšil a těšil jsem se nový duchovní impuls a povzbuzení. Pán mi ale dal mnohem víc. Skrze Alvarova slova mi dal možnost uzdravit moji minulost, odevzdat ji Pánu a uvědomit si, že byl přítomný i v mých špatných rozhodnutích. Znovu mi otevřel dveře, které jsem si zavíral – dveře ke svobodě. Uvědomil jsem si, že víc než pravidla je milosrdenství a Boží blízkost, a že je nutné se umět nad pravidla povznést. Boží plán si vyžaduje trpělivost a očekávání. Znovu se mi otevřely oči a mohl jsem pohlédnout na svého bratra očima víry a ne očima předsudků. Ale hlavně vím, že Bůh je Immanuel – Bůh s námi. Je se mnou ve všech mých rozhodnutích!

Díky za přijetí
Jakub

Fotografie