Těšíme se na Vaše svědectví! 🙂

Listopadové setkání Koinonie bylo teprve naše druhé v pořadí. Na tom zářijovém jsme skládali náš první „koinoňácký“ slib na jeden rok. Na rozdíl od minulého setkání jsme zažili, hlavně díky menšímu počtu účastníků, uvolněnější atmosféru. Celý víkend probíhal ve znamení modlitby, setkání s Ježíšem a pro nás také ve znamení nových informací. Tím, že jsem stále relativní nováček ve víře i v Koinonii, setkávám se stále se spoustou novinek, které jsou pro ostatní třeba již samozřejmostí.

Setkání nám dalo přesně to, co jsme potřebovali. Učíme se modlit a oslavovat Pána společně s ostatními tím správným charismatickým způsobem. Zatím nám to sice ještě úplně nejde, ale věřím, že se to časem zlepší. Velmi příjemné bylo rozdělení sobotního odpoledního vyučování do různých skupin (charismatická animace, dům modlitby a program pro mladé). Každý jsme si mohli vybrat, které téma nás zajímá nejvíc, případně jít každý z páru na jedno téma a večer bylo doma hned o čem si povídat. Zajímavé bylo též promítání fotek z pouti do Izraele. Doufám, že mi Pán dá možnost se tam jednou podívat také.

Krásným zakončením celého setkání byla nedělní mše spojená se křtem malého Mikuláška. Od té doby, co jsem na jaře absolvoval já sám svůj vlastní křest, jsou pro mne tyto události vždy dojemným okamžikem. Tentokrát jsem si uvědomil praktickou výhodu křtu malých miminek. Stačí pro ně vanička. Nám museli napustit na jaře na pódiu celý bazén!

Z každého setkání mi utkví v hlavě nějaký moment nebo prohlášení. Většinou jsou to nedůležité drobnosti, které nemají s Ježíšem, modlitbou a růstem ve víře přímo mnoho společného. Můj mozek prostě funguje tak, že si na tyto drobnosti vytvoří asociaci a když se řekne „poslední setkání“, naskočí právě tyto vzpomínky. Tentokrát mám setkání spojeno s odpoledním seminářem na téma Charismatická modlitba – „zatímco my chválíme Pána a zvedáme u toho ruce, trapisté chválí hlubokou úklonou“. Druhou asociací pak byl šéfkuchař Dáňa (ten osmiletý svišť v bílé čepici), který se o nás se svým týmem v kuchyni celý víkend staral.

Spolu s celou rodinou děkujeme všem členům a přátelům komunity, kteří se o nás po celý víkend starali. Děkujeme za úžasnou a přátelskou atmosféru přijetí, kterou jsme společně vytvořili!

Honza Weber

Fotografie