O víkendu 19.–20. 11. 2022 jsme byli svědky velké události – setkání Koinonie se konalo nejprve na Moravě a pak v Čechách. 
V sobotu ráno se litická komunita vydala za bratry a sestrami do Otrokovické besedy. Atmosféra byla prostoupena velkou radostí a nadšením a na rtech přítomných zaznívaly díky za to, že Pán je stále věrný. Na znamení této nové historické etapy bylo jako prorocké gesto zaseto semeno. V 15 hodin se pak konala mše v místním kostele sv. Vojtěcha. Ze srdce děkujeme otci Pavlu Šupolovi, který nás ochotně a vlídně přijal ve své farnosti.
Česká část Koinonie se sjela v neděli do Litic. Při eucharistii na zahájení setkání jsme se radovali ze křtu Tobiáše Hovjackého, k němuž se v tento významný den připojila široká rodina a přátelé. 
Odpoledne zaznívala slova povzbuzení k evangelizaci. Ta není snahou někoho obracet, ale je doprovázením druhého a utvrzováním v tom, že je neustále Bohem milován a přijímán. Nebojme se a neváhejme vyjít: máme teď zase mnoho volných židlí!
(toivo)