Během víkendu 12. a 13. ledna se v Oáze Koinonie Jan Křtitel konalo setkání členů komunity, v rámci kterého proběhl kurs zaměřený na osobní modlitbu. V neděli na svátek Křtu Páně byla pokřtěna malá Emma 🙂

Lednové setkání Koinonie bylo věnováno tématu osobní modlitba. Jak Francesco na úvod setkání uvedl, jedná se o jednu z nejvzácnějších perel, kterou naše komunita má a která vytváří její identitu.
A tak jsme si při sobotních vyučováních připomněli, že modlitba je především velký dar od Pána, pod vedením Ducha svatého je naší odpovědí na Boží dotek, okamžik znovuzrození a ujištění v tom, že jsme milované Boží děti, synové nadevše milujícího Otce. Modlitba přichází v radosti i v bolesti, je doslova otázkou života a smrti. Inspirací a modelem, jak se modlit, je pro nás samotný Ježíš. Proto k naší komunitní modlitbě neodmyslitelně patří Boží slovo. Velmi často používáme žalmy, které se ve své době, jako správný žid, modlil i Ježíš. V žalmech můžeme prožívat četné životní situace, ve kterých se ocital izraelský národ a v nichž se často ocitáme i my. Zrcadlí se v nich zkušenosti lidu, který na vlastní kůži pocítil Boží věrnost v dobách zlých i dobrých. Žalmy nám ukazují, že Bůh má o člověka zájem a je přítomný v každé jeho situaci.
Další charakteristikou naší modlitby jsou gesta. Modlitba pro nás znamená účast nejen mysli, ale celého našeho těla. I v tom je nám inspirací Ježíš, jenž jako syn izraelského lidu prožíval modlitbu celým svým bytím. Proto jsou pro nás důležitá gesta, pohyb. Postoj našeho těla je v jednotě se slovy, která říkáme. To činí naši modlitbu živou, svěží a “neklidnou”. Tento neklid napomáhá používání prorockého daru. Udržuje nás ve stavu připravenosti na to, že Pán mluví, udržuje nás ve stavu připravenosti Pánu odpovědět. Slovo prohlašujeme a také očekáváme jeho naplnění. A s prorockým darem nutně souvisí modlitba v jazycích. Naše modlitba je modlitbou charismatickou, v Duchu svatém. V tomtéž Duchu, který viditelně sestoupil při Ježíšově křtu v podobě holubice (srov. Lk 3, 21-22).
Náš komunitní způsob modlitby má tedy čtyři nepostradatelné součásti, jimiž jsou četba Písma, modlitba v jazycích, gesta a to vše za účasti bratra. Tato modlitba má moc nás proměnit a přetvářet. Je to životní styl, který se vyznačuje ohlašováním Slova, vyhlížením jeho naplnění a prohlašováním skutečnosti, že Bůh činí vše nové!

V neděli, na potvrzení toho, že Bůh činí vše nové, jsme při společné eucharistii prožili neopakovatelné chvíle při křtu malé Emmy. Myslím, že nádherné fotografie, které tyto okamžiky zachytily, a které si můžeš prohlédnout na této straně, jsou výmluvným svědectvím.
-pm-


Fotografie