Po dvou letech se opět konaly tradiční „půlnoční“ v Liticích, Dobřanech a na Prusinách.

 

Společně se třemi králi jsme se vydali na cestu za hvězdou, která nás vedla do Betléma. Králové cestou nakoupili zlato, kadidlo a myrhu a také potkali pastýře, kterému se zatoulala ovce. Když konečně přišli k Ježíškovým jesličkám, pastýř nemohl zadržet radost, protože tam našel i svou ztracenou ovečku. Králové předali novorozenému Spasiteli své vzácné dary, hodné Krále králů, a přitom zjistili, že sami byli obdarováni ještě mnohem více. 

Ježíš – Immanuel přišel, aby nám všem daroval to, po čem toužíme v hloubi srdce, a zkrátil vzdálenost mezi Bohem a námi, protože Bůh touží být nablízku každému z nás. 
(toivo)

Litice

Dobřany

Prusiny