Při nejkrásnějších svátcích v roce je každý ochoten na chvíli přerušit svůj každodenní shon, zajít do kostela a odnést si Betlémské světlo, věnovat úsměv nebo ho při nejmenším oplatit.
V Merklíně navodilo sváteční atmosféru již o den dříve vánoční zastavení s hvězdou a
anděly v nádherně nasvíceném kostele. V Liticích na Štědrý den od časných odpoledních hodin doslova proudily davy lidí s celými rodinami, které před kostelem vítala Svatá rodina a též nově příchozí Tři králové se svými vzácnými dary. Všichni si mohli poslechnout radostnou zvěst o Ježíšově narození, kterou před jejich očima kreslila do písku umělecká ruka; vyslechnout si krátký komentář a přání pana faráře Francesca a zaposlouchat se do krásné nové písničky s klipem Oslavme narození, jejíž chytlavá melodie snadno utkvěla v mysli i na rtech. Mnoho dětí si ještě pověsilo na vánoční strom hvězdičku se svým jménem a potěšilo se s ovečkami a poníkem.
Na přípravách půlnoční v Dobřanech se podílelo mnoho nových osob a tváří. Ústředním motivem se stala veliká rozzářená hvězda, která zúčastněné dovedla až na místo, kde se narodil Ježíš. Toto místo je uprostřed nás!
(toivo)

Letos jsme při půlnoční bohoslužbě na Prusinách prožili a připomněli si vánočního příběh díky působivé poezii Václava Renče z básnické skladby Popelka Nazaretská, a to v podání manželů Milana a Lenky Fialových. O hudební doprovod se opět postarala rodina Soukupova a společně s nimi jsme si zazpívali několik koled. Mezi nimi nechyběla ani ta tradiční „Narodil se Kristus Pán“, kterou celý kostel slavnostně zazpíval se zapálenými svícemi na znamení toho, že s narozením Božího Děťátka přišlo na svět Světlo, které osvěcuje každou lidskou temnotu. Farář Peter Hermanovský všechny následně vyzval, aby druhým dokázali věnovat svůj čas a pozornost, neboť i sám Bůh má pro každého z nás vždycky čas, On je stále s námi!
(JN)

Vánoční zastavení v Merklíně, 23. 12. 2021

Netradiční půlnoční „Dveře kostela dokořán” v Liticích, 24. 12. 2021

Půlnoční v Dobřanech, 24. 12. 2021

Půlnoční na Prusinách