Zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid.

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. (Lk 2,10)

 

Video

 

Fotografie