V neděli 4. února sloužil náš bratr Pavel Šindelka svou první mši v Česku, a to ve své rodné farnosti v Poslance nad Odrou.
Svou další „českou primici“ bude slavit v rámci setkání Ježíš uzdravuje v neděli 18. února v 10:00 v Liticích.
Přejeme mu, ať ho Pán provází a žehná mu v jeho misijní službě v Jižní Africe.