Slavnost Nanebevzetí Panny Marie spojuje, ve stejný den ji slaví katoličtí, pravoslavní i arménští křesťané. Naše komunita ji oslavila spolu s bratry obláty v Plasích. Mezi písněmi a chválami, které se andělsky rozléhaly v prostorách refektáře někdejšího cisterciáckého kláštera Francesco připodobnil každého z nás k Panně Marii v tom, že i my potřebujeme ujištění, zda to, čemu jsme uvěřili, je skutečně pravda. A Maria nám v tom jde příkladem, dokonce spěšně, rychle se vydává za svou příbuznou Alžbětou, aby našla potvrzení své cesty. Boží hlas k nám zřetelně promlouvá ústy našich bratří a sester, skrze ně nám Pán posílá svá prorocká znamení a zahrnuje nás útěchou. A jako my potřebujeme je, oni potřebují nás. 
Z lásky k nim a k jejich životu se můžeme stát proroky a přinést jim do života naději a radost. To vše začíná na našich rtech… 

Maria, která jsi pro nás modelem přátelství a radosti, modli se s námi a modli se za nás!
(Toivo)