O druhé červnové neděli se konala tradiční pouť k Panně Marii Pomocné v chlumčanské kapli.
Svou přítomností nás poctil i plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub, který požehnal renovovaný boční oltář sv. Dominika. Za pouťové pohoštění děkujeme manželům Ouředníkovým!
(HoBu)